De auto afgenomen

Te laat, het ging te snel, ik zag het niet aankomen. Helaas, na al uw inspanningen om uw hoofd boven water te houden is het dan toch gebeurd. U bent failliet verklaard en uw auto of de auto van de zaak is als eerste afgenomen en verkocht door de curator.

“Ach dan ga ik toch rijden in de auto van mijn vrouw, ouders, familie of vrienden”, hoor ik u denken.

Wist u dat een curator zelfs beslag kan leggen op goederen waarvan u het bezit of bestuur heeft zoals in de wet Mulder. U weet wel die M in de rechterhoek van een snelheidsovertre-ding.

Voorbeeld:
U bent failliet en u helpt, als goede buurman, uw 80 jarige buurvrouw met het naar binnen brengen van haar boodschappen. Uw buurvrouw geeft u even de sleutels van haar auto. U loopt niets vermoedend naar haar auto met de sleutel in uw hand om de kofferklep open te maken. Plotseling staat uw curator achter u neemt de auto van uw buurvrouw in beslag.

U bent failliet en u mag af en toe de auto van uw ouders gebruiken voor bv. de wekelijkse boodschappen. Plots staat uw curator achter u en neemt de auto van uw ouders in beslag.

Mag dit zomaar?
Ja!
De curator zal gebruik maken van suggestief woordengebruik van enerzijds de sterk verou-derende faillissement wetgeving uit 1893 en anderzijds “de wet pluk ze”  welke bedoeld was om crimineel verkregen geld in beslag te nemen en de wet Mulder.

De reden waarom:
Veel mensen met schulden of mensen die reeds failliet verklaard zijn denken slim te zijn en kopen op de naam van een ander een auto of hebben hun eigen auto van te voren al ver-kocht aan familie of vrienden.
Ook hier dient u rekening te houden met het feit dat de houder van het kenteken niet auto-matisch de eigenaar is. Het is aan u dat aan te tonen.

Gelukkig kan STIDAG documenten zodanig opstellen dat uw vrouw, ouders, familie of vrien-den toch hun auto aan u kunnen uitlenen. U moet uw boodschappen kunnen blijven doen, uw familie kunnen bezoeken of naar uw sollicitatiegesprek kunnen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *