Proces risico

Wie met een civiele procedure zijn recht wil halen, moet rekening houden met een kostenpost van soms vele tienduizenden euro’s als de claim onverhoopt niet wordt toegekend.

 

Procesfinanciering is een oplossing voor degene die een claim indient, maar het risico niet wil lopen dat hij de civiele procedure verliest. Hoge kosten worden dan immers zijn deel. Ettelijke tienduizenden euro’s voor de eigen advocaat plus de proceskosten van de tegenpartij. Dat risico kan velen weerhouden van een gang naar de rechter, ook als het gaat om goed onderbouwde claims.

Stidag brengt mensen bij elkaar en gaat dus niet handelen in claims. Wel heeft men bij het sluiten van de financieringsovereenkomst het ‘pandrecht op de vordering’ gekregen, hetgeen betekent dat de advocaat de te betalen claim in onderpand heeft voor het geval de cliënt zijn verplichtingen niet zou nakomen.

De Orde van Advocaten heeft zich gebogen over alle tuchtrechterlijke aspecten van dit initiatief en heeft deze goedgekeurd. Daarnaast beschikt Stidag over een Raad van Advies met een aantal onafhankelijke deskundigen. Zij letten erop dat wij ons ethisch juist en maatschappelijk verantwoord gedragen. Wat dat betreft willen wij geen enkel risico lopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *