Verpanden of verzilveren

Verpanding is het overdragen van een recht aan een ander. Soms biedt de verpanding van debiteuren een bekwame oplossing. Hierbij worden de vorderingen van de ondernemer of onderneming aan een derde overgedragen of verkocht.

Deze derde verkrijgt het bezit en het recht op de inning van de verpande zaken of debiteuren. De ontvangen gelden worden onder aftrek van kosten en/of gemaakte afspraken uitgekeerd aan de onderneming.

Bij een verkoop van vorderingen blijft dat afwezig, immers de verpande zaken zijn dan al het eigendom van die derde geworden door diens betaling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *