Voorkomen

Voorkom beslaglegging van inboedel

Mensen die trouwen onder huwelijkse voorwaarden erkennen daarmee enig belang te willen verdedigen. Soms drijven zij al jaren een zaak en proberen zij bezit veilig te stellen.

Wat niet iedereen weet is:

  • dat men elkaar jaarlijks rekening en verantwoording af moet leggen bij akte.
  • dat ook samenwonenden deze afspraken kunnen maken.

Het moderne samenleven

Met behulp van een notariële akte kan men afspraken maken in het moderne samenleven. Zowel bij samenwonen als bij huwelijkse voorwaarden moet men deze afspraken jaarlijks actualiseren of herbevestigen.

De Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)

Het GBA bepaalt het moment van voordeurdelerschap. Voor de deurwaarder is deze GBA een belangrijke informatiebron. Immers, als iemand schulden meebrengt onder het dak waar hij woont of gaat wonen, dan wordt deze persoon daar door de deurwaarder aangesproken en legt hij ook daar beslag op de inboedel of op de gezamenlijke rekening om nog maar niet te spreken van erger.

Dagelijks leggen deurwaarders beslag op complete inboedels met de bedoeling daar klein geld mee te verkrijgen voor de opdrachtgever (de schuldeiser). Ook al is die inboedel van derden. Die derde of partner moet dan aan de deurwaarder aannemelijk maken dat deze goederen hem of haar toebehoren en niet van diegene zijn aan wie onderdak is verleend.
In de praktijk is dat haast onmogelijk gebleken. Wie bewaart immers nog zijn op naam gestelde aankoop bonnen van al wat hij in huis heeft en toont daarbij ook nog eens aan dat hij of zij deze wel zelf betaald heeft met zijn of haar eigen bankrekening, ook wel genoemd het onderliggende bewijs.

Een beroep doen op de rechtbank is eveneens zinloos gebleken wegens het ontbreken van datzelfde onderliggende bewijs. Op deze wijze worden er dagelijks goederen van derden verkocht aan de hoogste bieder, wat onnodig veel verdriet brengt en relaties op scherp zet (82%). Voor sommigen is dit zelfs reden om meer radicale stappen te nemen.

Stidag heeft ook hier een bekwaam antwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *