Wanneer STIDAG

Wanneer STIDAG

Als uw onderneming in financieel zwaar weer verkeert.
Als uw faillissement reeds is aangekondigd.
Als er een uitstel van betaling is gewenst.
Als er beslag is gelegd of dat dreigt.
Als uw krediet is opgezegd.
Als u onpartijdig advies op prijs stelt.
Als er schuldhulpverlening is gewenst.
Als fusie of bedrijfsovername een oplossing is.
Als herfinanciering een oplossing is.
Als incasso hulp een oplossing is.

Ter zake doende vragen

Is de (eigen) faillissementsaanvraag wel zo verstandig?
Is de (wettelijke) schuldhulpverlening een optie?
Is er een mogelijkheid voor een doorstart?
Wat zijn uw rechten en plichten?
Wat zijn uw kansen en mogelijkheden?
Heeft u te maken met bestuurdersaansprakelijkheid?
Is alles privé wel goed geregeld?
Wat is de situatie m.b.t. huwelijk of relatie?
Is er sprake van gemeenschap van goederen?
Is er sprake van huwelijkse voorwaarden?
Zijn de huwelijkse voorwaarden actueel?
Wat is uw positie m.b.t. huisvesting (huur- of koophuis)?
Hoe is het gesteld met uw pensioenvoorziening?
Hoe is het gesteld met uw oudedagsvoorziening?
Hoe is de situatie m.b.t. erven en schenken?
Heeft u zich in privé verbonden aan kredieten?